ثبت گارانتی

قطعات ارسالی به خدمات پس از فروش الکاو می بایست دارای شرایط زیر باشد:

عدم وجود آثار ضربه، ضایعه فیزیکی و سوختگی قابل مشاهده در کالا
قرار داشتن در محدوده زمانی گارانتی
عدم دستخوردگی هولوگرام و سایر برچسب های گارانتی
دارا بودن شماره سریال و عدم مخدوش بودن آن
عدم وجود آثار دستکاری بر روی قطعه
ارسال کارت گارانتی کالاهایی که برای آنها کارت صادر می شود.
لطفا فاکتور مربوط به خرید دستگاه خود را (شامل شماره سریال دستگاه ، تاریخ خرید و مهر فروشگاه) پیش از آنکه خدمات گارانتی اجرایی شود، فراهم آورید.
توجه: شرکت الکاو در مورد اطلاعات ذخیره شده در محصول مسئولیتی ندارد.

هزینه ها:
مسئولیت و کلیه هزینه های مربوط به ارسال کالا به مرکز گارانتی و خدمات و برگشت آن به عهده مشتری می باشد.

کارت گارانتی الکاو

منو اصلی